Graafmachines, wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid?

Een graafmachine is een machine die vraagt om een kundige omgang. Wie is er wanneer verantwoordelijk voor de veiligheid van machine, chauffeur en omgeving?

Wat is zo’n graafmachine toch een ontzettend handig ding. Behalve graven kun je er ook heel goed grond mee verdichten, een pallet stenen mee verpakken, een trottoirbandje mee leggen, een gebouw mee slopen, hijsen en zelfs een boom mee omzagen.

Maar het is vooral een grote machine, die vraagt om een kundige omgang. Wie is er wanneer verantwoordelijk voor de veiligheid van machine, chauffeur en omgeving?

 

De rol van de fabrikant

Een hydraulische graafmachine scharen we onder de arbeidsmiddelen. Alle gereedschappen op de arbeidsplaats zijn ook arbeidsmiddelen: een hamer, een zaag, een kettingzaag en zelfs een bulldozer.

Bij het veilig gebruik van een arbeidsmiddel zijn 3 partijen betrokken: de fabrikant, de eigenaar en de gebruiker. Voor de fabrikant geldt in Europa de machinerichtlijn. Die bepaalt het volgende:

  • De fabrikant moet het beoogde gebruik van het gereedschap bepalen.
  • Hij moet nadenken wat de risico’s van de machine zijn, niet alleen wat betreft het voorgeschreven gebruik, maar ook als er gekke dingen mee worden gedaan.
  • De fabrikant moet bovendien de risico’s zoveel mogelijk weg-ontwerpen.
  • Tot slot moeten er instructies voor het juiste gebruik van de machine op schrift worden gesteld.

De rol van de eigenaar

De eigenaar en gebruiker van machines moeten zich zowel houden aan de Arbowet als de Europese arbeidsmiddelenrichtlijn. Die laatste is in het leven geroepen om het veilige en gezonde gebruik van gereedschappen op de arbeidsplaats te borgen.

Volgens de Arbowet moet de eigenaar van de machine een risico-inventarisatie maken, ook in relatie tot het gebruik van de machine. Ook moet hij zijn medewerker voorlichten over het gebruik van deze machine.

Verder moet hij de voorwaarden voor een veilig gebruik van het gereedschap scheppen.

Zo moet de eigenaar zijn personeel voldoende tijd geven om de machine veilig te kunnen gebruiken. Hij moet indien nodig ook hulpmiddelen ter beschikking stellen. Tot slot moet de eigenaar toezicht houden op naleving van de veiligheidsvoorschriften.

De rol van de chauffeur

Ook de werknemer die met het gereedschap werkt, moet zich aan de Arbowet houden. Dat betekent onder meer dat hij de instructies opvolgt. Zo mag de machine alleen worden gebruikt voor de activiteiten die zijn voorgeschreven; met de graafmachine over de snelweg rijden is bijvoorbeeld uit den boze.

Verder mag de chauffeur beveiligingsinstallaties zoals “tweehandenbediening”, achteruitrij piepers, etc. niet overbruggen/ uitschakelen. Tot slot moet hij meewerken aan educatie, bijvoorbeeld een cursus om veilig met een graafmachine om te gaan.

Graafmachine huren inclusief gediplomeerde chauffeur

Geïnteresseerd in het huren van onze machines inclusief gediplomeerde chauffeurs? We beschikken over een machinepark van zo’n 100 verschillende machines, waaronder mobiele kranen, rupskranen, tractoren, knijperwagens, heftrucks en meer. Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

CTA Machine